Arteritis teriminin tıbbi anlamı; n. Atardamar (arter) iltihabı.