Artificial Pacemaker teriminin tıbbi anlamı; Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.