A.s.o. teriminin tıbbi anlamı; n. "Antistreptolysin O" için kullanılan kısaltma.