Astigmometer teriminin tıbbi anlamı; n. Astigmatizmin derecesini ölçen aleti, astigmometre.