Atresia teriminin tıbbi anlamı; n. Tabii kanalların deliklerinin doğuştan tıkalı olması.