A.t.s. teriminin tıbbi anlamı; n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.