A.t.t teriminin tıbbi anlamı; n. "Antitetanus toxoid" için kullanılan kısaltma.