Auscultatory teriminin tıbbi anlamı; n. Oskültasyonla ilgili, oskültasyona ait.