Auto teriminin tıbbi anlamı; pref. Kendi kedine, kendiliğinden hareket müstakilen.