Autoimmune teriminin tıbbi anlamı; a. Kendi dokularındaki antijenlere karşı antikor oluşması ile ilgili, bu nitelikle belirgin, otoimmün.