Autopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Sebepsiz gibi görünen hastalık, otopati.