Azygot teriminin tıbbi anlamı; a. tek başına olan, çift olmayan.