Babesia teriminin tıbbi anlamı; n. Tek hücreli parazitlerin bir cinsi, Piroplasma (Bazı omurgalıların kanında parazit olarak bulunurlar).