Babinski Reflex teriminin tıbbi anlamı; Tabanda bir uyartı yapıldığı zaman ayak parmaklarının fleksiyon yerine ekstensiyon yapmaları (piramidal yol afetlerinde görülür), Babinski refleksi;