Babinski's Syndrome teriminin tıbbi anlamı; 1. Frengili menenjit, tabes dorsalis, paralitik bunama ve yine frengiye bağlı kalp ve arter bozukluklarının bir arada olduğu hastalık tablosu; 2. Frenginin geç tezahürlerine ve mesela tabese kalp ve damar bozukluklarının eklenmesi;