Baby Talk teriminin tıbbi anlamı; Küçük çocuklara has yarı anlaşılır telaffuzla belirgin konuşma, bebek konuşması.