Baby teriminin tıbbi anlamı; n. Bebek, süt çocuğu.