Bacillemia teriminin tıbbi anlamı; n. Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.