Bacilliculture teriminin tıbbi anlamı; n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.