Bacillosis teriminin tıbbi anlamı; n. Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.