Bacilluria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda basil bulunması hali.