Bacillus Vaccine teriminin tıbbi anlamı; Akne besili (coryne bacterium acnes) ile hazırlanmış aşı.