Bacillus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. bacilli). Çomak şeklinde mikro-organizma (mikrop), basil.