Bacitracin teriminin tıbbi anlamı; n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.