Back Ache teriminin tıbbi anlamı; Bel ağrısı (romatizması), lumbago.