Backalgia teriminin tıbbi anlamı; n. İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.