Bacon's teriminin tıbbi anlamı; Bacon spekulumu (bir ucu parçalı, bir ucunda elektrik ampulü taşıyan bir rektum spekulumu).