Bacteirodiagnosis teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuda vieya vücut sıvılarında bakterinin varlığını tesbit ile hastalığı teşhis etme, baketri tesbitine dayanan teşhis.