Bacteremia teriminin tıbbi anlamı; n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.