Bacteria teriminin tıbbi anlamı; n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.