Bactericide teriminin tıbbi anlamı; n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.