Bacteriemia teriminin tıbbi anlamı; n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.