Bacterio-Opsonin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.