Basic Salt teriminin tıbbi anlamı; biochem. Birkaç serbest hidroksil grubuna sahip olan tuz;