B.c.g. Vaccine teriminin tıbbi anlamı; Tüberkülozu önlemekte kullanılan aşı;