B.c.g teriminin tıbbi anlamı; n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.