Benzoated teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Benzoik asitle yüklü.