Biophotometer teriminin tıbbi anlamı; n. Gözün karanlığa uyum derecesini ölçen alet.