Blunt Probe teriminin tıbbi anlamı; Künt uçul sonda;