Bundle Branch Block teriminin tıbbi anlamı; Atrioventriküler hüzmenin sağ veya sol dalında iletimin kesilmesi ile belirgin kalb bloku (Ventriküller birbirine bağlı olmaksızın kasılır);