Bunionectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.