Bur teriminin tıbbi anlamı; n. Diş, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanılan, matkap şeklinde alet.