Burette teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.