Burial teriminin tıbbi anlamı; n. Gömme, ölü gömme.