Burkitt's Lymphoma teriminin tıbbi anlamı; Özellikle çene, yüz veya retroperitoneal lenf düğümlerinden gelişip sür'atle vücuda yayılma eğilimi gösteren öldürücü nitelikte lenfom (Lezyonlardan bazı virüs tipleri ayırdedilmesi sebebiyle hastalığın virütik olduğu kabul edilmektedir. Özellikle Orta Afrika memleketlerinde 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülür);