Burnisher teriminin tıbbi anlamı; n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.