Burs teriminin tıbbi anlamı; Güneş yanıkları; iradyasyon yanıkları.