Bursa Synovialis Subfacialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Bir akzarın altındaki söl torbaları.