Bursa Synovialis Subtendinea teriminin tıbbi anlamı; anat. Bir kirişin altındaki söl torbaları.