Bursectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.